Återställningar av brand & vattenskador

BRANDSKADOR & VATTENSKADOR, SÅ HÄR KAN DET GÅ TILL

Skadehantering

Du har säkert en hel del funderingar nu när skadan har drabbat dig. Vi på Fixargruppen Stockholm AB är angelägna om att du ska få en så smidig återställning som möjligt. Här förklarar vi på Fixargruppen de vanligaste händelserna som ni kommer att mötas av.

Besiktning

Vid besiktning tar besiktningsmannen reda på skadans omfattning och orsak. Därefter tas beslut om vad som ska repareras och hur detta skall göras. detta blir vårat underlag för att kunna göra en kalkyl/kostnadsförslag Oavsett vilken typ av skada ni har varit med om.

Kalkyl/Kostnadsförslag

När hela skadans omfattning är känd upprättas en kostnadskalkyl som skickas till försäkringbolaget för godkännande. Kostnaderna för återställningen i kalkylen som ej försäkringsbolaget ersätter så som självrisk och åldersavskrivningar offereras dig.

Hur långt tid tar det?

En preliminär tidsåtgång kommer att lämnas, men av erfarenhet kan skadans omfattning dock vara så svårbedömd på förhand och tidsåtgången kan därför komma till att ändras. detta kan bero på att avfuktning efter friläggning vara nödvändig och att avfuktningstiden är svår bedömd. En preliminär avfuktningstid fastställs av en erfaren fukttekniker som är anlitad av Fixargruppen Stockholm AB.
Och vid brandskador så kan vi påbörja återställningen när vi fått godkännande av saneringsföretaget om att allt det brandskadade är avlägsnat och patenterat.

När kan Fixargruppen börja återställningen?

När fuktteknikern/saneringsföretaget återrapporterat till oss om att skadan är torr och att inget mer behöver rivas, kan tid bokas in för återställande av skadan.
Fixargruppen Stockholm AB har många samarbetspartners som t.ex. Elektriker, Rörmokare, Mattläggare, Plattsättare och Konstruktörer. detta gör att vi kan utföra det mesta.

Förberedelser

Nu är det dags och för att återställningen skall gå så snabbt och effektivt som möjligt, är det ytterst viktigt att alla materialval/tilläggsarbeten är klara innan arbetet påbörjas.
När återställningen påbörjas bestäms det tillsammans med Fixargruppen Stockholm AB hur nyckeln till din bostad skall hanteras.
Fixargruppen Stockholm AB ska, i den mån det är möjligt, undvika att det blir smutsigt i huset, men det är svårt att hålla helt rent från damm. Arbetet underlättas om du gör plats så vi kan ta oss fram och arbeta med skadan. Plocka undan t.ex. ömtåliga saker så att skador undviks. Vi har våran ansvarsförsäkring via Gjensidige

Dina egna kostnader (faktureras dig)

Självrisken. Varierar beroende på vilken typ av skada som inträffat. I de flesta fall meddelas självriskens belopp av handläggaren i samband med att skadan anmäls.
Åldersavdrag görs på rivning och återställandet av ytskikt, tätskikt och installationer. Åldersavdraget beräknas både på arbete och material och görs pga. materialets värdeminskning
(Försäkringen ersätter endast återställning till likvärdigt som innan skadan. Vid tilläggsarbeten där ROT-avdraget kan nyttjas, ansvarar du som beställare för att de uppgifter som krävs, inkommer innan arbetet startar.)

Slutbesiktning

För mindre skador behövs sällan någon slutbesiktning. Vi på Fixargruppen Stockholm AB ansvarar för att arbetet är komplett och korrekt utfört.

Miljöarbete

Fixargruppen Stockholm AB, Vi ställer också krav på korrekt hantering av byggavfallet, det gäller både källsortering och hantering av farligt avfall.

Bor du i en bostadsrätt?

När ytskikten faller på BRH ”bostadsrättsinnehavaren”
Fixargruppen Stockholm AB skickar offert till BRH för påskrift och beställning av BRH
kontaktar sitt försäkringsbolag och får bekräftat av dem, vilka av kostnaderna på offerten som de står för.
BRH är betalningsansvarig av den påskrivna offerten efter slutfört arbete.

info@fixargruppen.se

Kontakt

Ring oss

08-588 928 71

Maila oss

info@fixargruppen.se

Adress

Berglindsväg 8, 139 34 Värmdö

Kontakta oss för en offertförfrågan