Bra att veta om Fixargruppen

 • Privat personer Uppstartsavgift för service bil och verktyg på 500 kr inklusive moms tillkommer vid varje uppdrags tillfälle.
 • Företag Uppstartsavgift för service bil och verktyg på 500 kr exklusive moms tillkommer vid varje uppdrags tillfälle.
 • Fixargruppen fakturerar minst 4 timmar/person till företag per tillfälle.
 • Fixargruppen fakturerar minst 4 timmar/person till privatpersoner per tillfälle
  om inget annat är överenskommet.
 • Milersättnings kan förekomma vid uppdrag utanför Stockholms området.
 • Inköpt material faktureras med 12% påslag på netto beloppet.
 • Vid inköpta tjänster fakturerar vi med 12% påslag på netto beloppet.
 • Avbokas uppdrag senare än två arbetsdagar innan start fakturerar vi 4 timmar, gällande taxa.
 • Betalningsvillkor: 10 dagar. Större ROT-arbeten kommer vi att “delfakturera” under arbetets gång och vid större inköp fakturerar vi omgående.
 • Dröjsmålsränta 10 % debiteras efter förfallodatum.
 • Är kunden inte nöjd med arbetet skall det rapporteras till oss inom 5 arbetsdagar efter det ser vi att arbetet är godkänt.
 • Ger inte skatteverket ut skattereduktionen som vi ansöker för så blir kunden betalnings skyldig på hela Beloppet.
 • Efter förfallodatum skickas en påminnelse , därefter skickas det till våra Jurister/inkasso på nordbro .
 • Det är därför bättre att ringa, för att dela upp betalningen. Dröjsmålsränta 10 % tillkommer.
 • Vi jobbar under TYSTNADSPLIKT som undertecknas vid anställning.
 • Vi är FÖRSÄKRADE genom VARDIA.
 • Alla som jobbar på Fixargruppen Stockholm AB har ett företagslegitimation från ID06.
info@fixargruppen.se

Möt teamet

Kontakt

Ring oss

08-588 928 71

Maila oss

info@fixargruppen.se

Adress

Berglindsväg 8, 139 34 Värmdö

Kontakta oss för en offertförfrågan